123 456 7890

SJK pitää perjantaina tiedotustilaisuuden, jossa se esittelee uuden toimintamallinsa, seurakonsernin ja urheilullisen puolen muutokset sekä tulevan kauden joukkueen tilanteen ja sen rakennussuunnitelmat. Paikalla tätä on esittelemässä SJK:n puheenjohtaja Raimo Sarajärvi, SJK-konsernin liiketoimintajohtaja Sami-Petteri Kivimäki, SJK:n urheilupuolen tekninen johtaja Richard Dorman ja SJK:n päävalmentaja Alexei Eremenko.

Viimeiset kaksi kautta ovat olleet SJK:lle urheilullisella puolella vaikeita ja menestys on jäänyt heikoksi. Samaan aikaan SJK on tuottanut taloudellisesti tappiota, vaikka kokonaisuutena taustalla vaikuttava yrityskonserni ja liikevaihto on kasvanut. Vuonna 2016 valmistunut OmaSp Stadion, tänä syksynä täydellisen remontin kokenut Wallsport Areena ja syksyllä alkanut jalkapallolukio, ovat vieneet seuran pitkäjänteistä toimintaa merkittävästi eteenpäin, mutta siitä huolimatta uudistusta on tarvittu kaikkeen muuhun.

Tämä seura on siten rakennettu pysyväksi seuraksi. Me emme voi johtaa tätä seuraa vain kausi kerrallaan, vaan sitä pitää tehdä pidemmällä ajanjaksolla. Sen vuoksi olemme vieneet toimintaamme entistä ammattimaisempaan suuntaan näillä uudistuksilla. Olemme nyt pyrkineet tekemään kaikista osa-alueista mitattavia, että jokainen osa-alue; toimisto, markkinointi, urheilujohtaminen, akatemia ja fyysinen valmennus tietää tavoitteensa ja tietää miten niitä mitataan. Ne ovat nimenomaan toiminnallisia mittareita, ei niinkään sellaisia, että monentenako olemme sarjassa. Kehitystä on tapahduttava jatkuvasti. Näihin osa-alueisiin on valittu uusi johto, joiden tehtävät on johtaa omaa tekemistään. Seura näyttää suunnan ja tavoitteet, kertoo SJK:n puheenjohtaja Raimo Sarajärvi.

SJK on kaivannut johtajuutta päivittäiseen toimintaan ja toimintamalleja, joilla seuran sekä sen taustalla olevan yrityskonsernin toiminnot saadaan entistä paremmin tukemaan sen päätuotetta urheilua. Tähän uudistustehtävään ja yhteisten toimintamallien rakentamiseen palkattiin liiketoimintajohtajaksi Sami-Petteri Kivimäki ja hänen avukseen talousjohtaja Heikki Leppänen. Yhdessä he ovat kartoittaneet seurakonsernin ongelmakohtia ja keinoja parantaa seuran toimintaa.

Tämä on mielenkiintoinen konserni, jossa yhtenä on huippu-urheilu ja sen tukena laadukas akatemia. Meillä on uusi stadion, jossa voimme järjestää monipuolisesti tapahtumia ja tämä kaikki vaatii erilaista lähestymistapaa. Konsernin liiketoimintojen ja ihmisten yhteistyön lisääminen ovat olleet tärkein teema, ja nyt meillä toimii jatkossa yksi yhteinen myyntiosasto, joka vastaa koko konsernin myynnistä, kertoo SJK-konsernin liiketoimintajohtaja Sami-Petteri Kivimäki.

Rakenne on keskiössä, kun puhutaan koko konsernista ja urheilutoiminnasta. Että meillä on yhteiset toimintaperiaatteet ja yhteiset rakenteet, miten tätä toimintaa viedään eteenpäin. SJK:n tapa on toimia pitkäjänteisesti. Ja meidän tehtävänä on löytää oikeat ihmiset oikeille paikoille. Niin urheilupuolelle kuin tähän liiketoimintaan. Kaikella tällä haetaan sitä, että olemme yksi iso yhteinen SJK, myös konsernin sisällä. Ydintuote on huippu-urheilu ja sitä me haluamme kaikella toiminnallamme tukea, Kivimäki jatkaa.

Uskomme päivittäisessä johtamisessa ja työskentelyssä siihen, että ihmiset tietävät mitä heiltä odotetaan. Me työllistämme yllättävän paljon ihmisiä konsernitasolla, mutta menestyvässä organisaatiossa ei voi koskaan olla turhia palasia. Eli me tarvitsemme kaikkia. Se on meidän johtoajatuksemme. Meidän, toimivan johdon, pitää pystyä luomaan alusta ihmisille, että he pystyvät olemaan parhaimmillaan, tehokkaita ja tuottavia SJK-konsernille, mitä he ikinä sen sisällä tekevätkään. Ja lisäksi on tärkeää, että he nauttivat työstään ja kokevat olevansa ylpeitä ollessaan osa tätä kokonaisuutta, sanoo Kivimäki vielä lopuksi.

Urheilupuolelle uusi rakenne ja toimintatapa

Merkittävimmät yleisölle näkyvät muutokset tulevat seuran päätuotteen, eli urheilun osalle. SJK:n jalkapallotoiminta ottaa uuden suunnan teknisenä johtajana aloittaneen Richard Dormanin alaisuudessa. SJK:n urheilupuolelle luodaan uusi hierarkia, jossa määritellään tarkasti kaikkien työnkuvat ja vastuualueet. Nyt ajetaan läpi SJK:n tapa toimia, ja sitä tullaan tulevaisuudessa noudattamaan kaikissa seuran toiminnoissa ja joukkueissa. Seuran pitkän tähtäimen tavoitteet tehdään selkeämmäksi ja suunnitelmallisemmiksi. Kauden 2019 joukkue rakennetaan myös uuden pelaajahankintapolitiikan mukaan.

Suurin uudistus urheilupuolelle on juuri tämä uusi rakenne koko toiminnassa. Me rakennamme täysin uuden toimintatavan, ja raamit kaikelle urheilupuolen toiminnalle. Tulemme tekemään sen kanssa jatkuvasti töitä, jotta se saadaan koko ajan paremmaksi, sanoo SJK:n urheilupuolen tekninen johtaja Richard Dorman.

Uusi rakenne tarkoittaa, että olemme jatkossa entistä vakaampia. Eli jos joku staffin jäsen lähtee, tuomme hänen tilalleen uuden, joka sopii samaan tehtävään ja sopii seuran tapaan toimia. Tai jos vaikka minä lähtisin, niin minun tilalleni tulisi vastaava henkilö. Näin käymme läpi koko jalkapallopuolen, ja pyrimme jatkossa saamaan oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin tässä mallissa. Näin rakennamme koko SJK:n toimintatavan pitkäjänteisesti tulevaisuuteen. Eikä se koske pelkästään urheilua, vaan näin me toimimme yhdessä koko seurakonsernin kanssa, Dorman jatkaa.

Tämä koskee myös joukkuetta ja staffia. Me haluamme tänne ihmisiä, jotka pistävät SJK:n ja joukkueen etusijalle. Ihmisiä, jotka sopivat meidän arvoihimme. Me olemme seurana kuin perhe, jossa arvostamme toisiamme ja arvostamme työntekoa. Haluamme mukaan ihmisiä, jotka haluavat tulla paremmiksi ammattilaisina, työ- ja joukkuekavereina sekä ihmisinä. Haluamme myös ihmisiä, joilla on rohkeutta pyrkiä eteenpäin ja halua tehdä asioita. Tämä kaikki auttaa meitä parantamaan myös seuran toimintatapaa pitkässä juoksussa, Dorman kertoo.

Mikko Kujala aloitti uutena pelaajien fysiikan ja suorituskyvyn osaston vastaavana. Kujala on korkeasti koulutettu ja kokenut fyysisen valmennuksen osaaja, ja jatkossa hän pitää huolta siitä, että pelaajat ovat ehdottomassa huippukunnossa ja päävalmentajan käytettävissä. Hänen käytössään fysiikan ja suorituskyvyn osastossa on SJK-konserniin kuuluva DBC Seinäjoki ja sitä kautta fysioterapeutti Tiitus Lehtinen. Uutena mukaan liittyy Joshua Bowen, joka on toiminut aiemmin muun muassa Englannin Valioliigassa Stoken urheilutieteen osaston johtajana. Lisäarvoa tuo yhteistyökumppanina toimivan Kuortaneen urheiluopiston urheilutieteen tietotaito sekä tapaturmien huollon ja lääkintähuollon puolesta yhteistyökumppani Terveystalo, josta tulee myös joukkueen lääkärit Ranno ja Arvo Kukk. Kujalan johtamaan osastoon kuuluu myös ravintopuoli ja seuran oma kokki Camilla Luoma.

Kujalan johtama osasto toimii yhteistyössä päävalmentajan kanssa seuran päivittäisessä tekemisessä ja sen ulkopuolella. Koko tämän osaston idea on ottaa tämä vastuuta pois päävalmentajalta, jolloin hänelle jää enemmän aikaa keskittyä hänen tärkeimpiin osa-alueisiin. Johtaa pelaajat voittoihin ja luoda siihen tarvittavat taktiikat. Kujalan johtaman osaston tehtävänä on pitää huolta, että pelaajat ovat valmiita päävalmentajan käytettäväksi parhaassa mahdollisessa fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa. Hän vastaa treenikuormituksesta, kuntosaliharjoitteista, lihashuollosta, palautumisesta, pelaajien ravinnosta, unenlaadusta ja mentaalisesta puolesta, ja antaa siten kaikki tarvittavat työkalut pelaajille menestykseen, kertoo Dorman fyysisen kunnon ja suorituskyvyn osastosta.

Me haluamme tarjota pelaajille parhaat mahdollisuudet menestyä, tulla paremmiksi urheilijoiksi ja auttaa heitä saavuttamaan voittoja sekä onnistumisia. Ensimmäiseksi tämä osasto keskittyy edustusjoukkueeseen, mutta käymme läpi kaikki seuran joukkueet akatemiasta junioreihin, kertoo Dorman.

Tämä rooli ja osasto on äärimmäisen suuri osa koko seuran toimintaa jatkossa ja sitä silmällä pitäen olemme pyytäneet avuksemme Josh Bowenin, joka tulee konsultoimaan Kujalaa tämän osaston rakentamisessa. Hän on työskennellyt Englannin Valioliiga-seurassa ja on varmasti siten suuri apu osaston ja urheilutieteen kehittämisessä, arvelee Dorman.

Dorman vastaa teknisenä johtajana myös pelaajaskouttauksesta yhdessä päävalmentajan kanssa.

Tarvitsemme tietenkin myös lisää pelaajia kaikkiin joukkueisiimme, ja tehtävämme on löytää heitä seuraan. Kuten jo aiemmin puhuin, haluamme seuraan oikeat ihmiset ja pelaajat, jotka sopeutuvat arvoihimme ja ovat hyviä teknisesti ja taktisesti. Työskentelemme yhdessä päävalmentajan ja hallituksen kanssa löytääksemme nämä oikeat pelaajat seuraan, kertoo Dorman.

Yksi uusista asioista tälle kaudelle onkin, että me aloitamme rakentamaan seuralle myös pelaajaskouttausosastoa, jotta saamme yhteyden useisiin eri pelaajamarkkinoihin, ja löydämme juuri ne pelaajat, joita tarvitsemme. Meille tietenkin tärkein alue on kotimaa Suomi. Tulen vastaamaan tästä osastosta ja käytämme koko staffiamme sekä seuran ulkopuolisia kontakteja. Me käymme kuitenkin ensin seurassa tarkkaan läpi, mitä me tarvitsemme ja sen jälkeen käytämme verkostoa hyväksemme, sanoo Dorman.

Rakennamme pelaajistomme pitkäjänteisesti ja taloudellisesti järkevästi. Katsomme koko seuran pelaajistoa yhtenä suurena pelaajaryhmänä ja seuraamme omia lupaavia nuoria akatemian joukkueista, että onko sieltä mahdollisesti kehittymässä pelaajia edustusjoukkueeseen, päättää Dorman.

Päävalmentaja ja joukkue aloittavat valmistautumisen joulukuussa

Seuran päävalmentajana jatkaa kesken viime kauden tehtävän ottanut Alexei Eremenko. Hänen valmennustiimiinsä kuuluu Mikko Kujalan johtaman fysiikan ja suorituskyvyn osaston lisäksi valmentaja Umar Marhiev, maalivahtivalmentaja Luis Fernando ja joukkueenjohtaja Pekka Lehtinen. Pelaajasopimuksia on kasassa tällä hetkellä 15, ja harjoitukset alkavat ensi maanantaina 3.12.

Jos katsomme viime kautta, niin ainoa tavoitteemme oli säilyä sarjassa ja se saavutettiin. Tulosten valossa se ei kuitenkaan ollut hyvä. Ajoittain pelikin oli kenties ihan hyvää, mutta tulosta ei tullut. Meidän pitää analysoida ne syyt miksi emme saaneet tuloksia. Mutta noin kokonaisuutena, en ole tyytyväinen viime kauden loppuun, eikä meidän tarvi sitä miettiä niin paljoa enää. Sen kuitenkin sanon, että emme halua toistaa viime kautta, vaan me kaikki haluamme olla paljon parempia, sanoo SJK:n päävalmentaja Alexei Eremenko.

Menemme nyt eteenpäin ammattimaisempaan suuntaan. Ei pelkästään joukkueen osalta, vaan koko seura ottaa askelia kohti entistä ammattimaisempaa toimintaa. Mielestäni tämä on oikea suunta ja kun teemme asioita näin, ei yksittäisellä kaudella ole niin suurta merkitystä, vaan kokonaisuudella. Seurat voivat ostaa pelaajat yhdeksi kaudeksi ja saada siten kenties parempia tuloksia, mutta se ei ole tämän seuran strategia, vaan haluamme kehittää kokonaisuutta. Haluamme kehittää pelaajia ja joukkuetta pitkäjänteisesti, kertoo Eremenko.

Siksi, kun me etsimme pelaajia, haluamme nuoria, kehityskelpoisia pelaajia, jotka silti pystyvät tuomaan jotain joukkueelle. Ja samalla kun etsimme kokeneita pelaajia, heillä täytyy olla ominaisuuksia toimia esimerkkinä nuorille, jatkaa Eremenko.

Aloitamme harjoitukset ensi viikolla, treenaamme kolme viikkoa, pelaamme harjoitusottelun ja sen jälkeen jatkamme taas tammikuussa. Tammikuussa alkaa uudella systeemillä pelattava Suomen Cup. Se on meille tärkeä kilpailu, sillä haluamme päästä Euroopan kentille. Myös Veikkausliiga pelataan uudessa formaatissa ja se on mielestäni erittäin hyvä uudistus. Varsinkin isoin asia siinä on ottelutahti, joka nyt saadaan järkeväksi, arvioi Eremenko.

Uusi sarjajärjestelmä myös takaa sen, että emme tarvitse niin isoa pelaajaryhmää kuin kenties aiemmin. Vanhassa pelijärjestelmässä saattoi olla keväällä kolmea peliä kahdeksassa päivässä, heikoissa sää- ja kenttäolosuhteissa. Siihen päälle matkat, joten silloin tarvittiin paljon suurempi pelaajarinki. Eikä pelkästään suurempi rinki, vaan paljon hyviä pelaajia. Tulevalla kaudella on kenties hieman helpompi sen suhteen ja voimme operoida tiiviimmällä pelaajaryhmällä, eikä joukkuetta tarvi rakentaa valmiiksi niin aikaisin, kertoo Eremenko.


SJK:n varmistuneet sopimuspelaajat kaudelle 2019:

Mihkel Aksalu
Jesse Öst
Teppo Marttinen
Jarkko Hurme
Boris Kadio
Joel Mero
Dani Hatakka
Joonas Sundman
Ville Tikkanen
Mehmet Hetemaj
Obed Malolo
Jesse Sarajärvi
Maximo Tolonen
Denys Oliinyk
Billy Ions

SJK julkisti jo aiemmin tänään varmistuneet lähtijät ja kiitokset heille.

Meillä on nyt 15 pelaajasopimusta, mikä on hyvä perusrunko ja kehityskelpoinen sellainen. Tiedämme, että nämä pelaajat ovat nälkäisiä, sillä he haluavat näyttää että viime kausi oli pettymys myös heille. Tiedämme myös, että he haluavat menestyä ja auttaa myös toisiaan menestymään. Nämä ovat hyviä pelaajia ja tämä on todellakin hyvä runko. Muutama pelaaja on myös kuin uusia vahvistuksia, sillä he olivat pitkään loukkaantuneena viime kaudella. Billy Ions, Obed Malolo ja Dani Hatakka esimerkiksi. Heillä on erinomainen asenne ja he ovat muutenkin tärkeitä pelaajia joukkueelle, Eremenko sanoo.

Tarvitsemme kenties 4-5 uutta vahvaa pelaajaa, joita me joukkueeseen parhaillaan etsimme. Katselemme näitä pelaajia sekä Suomesta että ulkomailta. Meillä on tarkkaan mietitty mille pelipaikoille näitä halutaan ja mitä ominaisuuksia haluan heillä olevan. Kokemuksesta voin sanoa, että meillä ei ole näiden kanssa kiire, vaan teemme valinnat huolella. Tärkeintä on saada oikeat pelaajat. Pelaajat joiden luonne ja ominaisuudet sopii meidän tarkoituksiin, Eremenko jatkaa.

Samaan aikaan kuitenkin testaamme nuoria suomalaispelaajia joulukuussa sekä mahdollisesti muutamia ulkomaalaispelaajia. Myös omia akatemiapelaajia tulee mukaan joulukuussa antamaan näyttöjä edustukseen. Haluamme antaa akatemiapelaajille reilun mahdollisuuden. Varsinaisesti emme halua edes tehdä suurta eroa eri joukkueiden välillä, vaan kaikki ovat SJK:n pelaajia ja he kaikki edustavat SJK:ta, korostaa Eremenko.

Eremenko näkee myös Kujalan johtaman uuden osaston erittäin tervetulleena uudistuksena.

Tämä on täysin uusi asia Suomessa ja uudenlainen konsepti myös itselleni. Mielestäni tämä on merkittävä askel ammattimaisempaan seuratoimintaan. On todella tärkeää olla tietoinen pelaajien todellisesta kuormituksesta, heidän kunnostaan ja tietää, että he ovat valmiita siihen mitä heiltä halutaan. Kaikki tämä tukee jalkapalloa ja olemme kaikki siitä samalla aaltopituudella. Tällä tavoin pystymme välttämään loukkaantumisia ja parantamaan pelaajien palautumista. Loukkaantumiset olivat todella suuri ongelma viime kaudella ja muistaakseni meillä oli vain kerran sama pelaajaryhmä kahdesti kentällä peräkkäisissä peleissä. Pelaaminen kärsii siitä merkittävästi, eikä pelaajat pääse sisälle siihen, mitä haluamme heiltä. Mielestäni parhaat joukkueet peluuttavat pientä pelaajarinkiä ja se on meilläkin tavoitteena. Haluamme ryhmän pysyvän aina mahdollisimman paljon samana. Silloin on jatkuvuutta ja pelaajat ymmärtävät paremmin toisiaan kentällä, arvioi Eremenko vielä lopuksi.

Perjantain tiedotustilaisuudessa esitellään uudistuksia ja uusia strategioita laajemmin medialle ja jo kausikorttinsa kaudelle 2019 uusineille kannattajille. SJK TV videoi tilaisuuden ja tiedotustilaisuuden anti on tulossa SJK:n kanaville vielä tämän illan aikana. Sopimuksia uusineiden pelaajien ja taustajoukkojen haastatteluja on tulossa ensi viikosta alkaen SJK:n kanaville lähes päivittäin.

SJK:n kausikortit kaudelle 2019 tulivat yleiseen myyntiin keskiviikkona 28.11. SJK:n kausikortit ja muut fanituotteet saat SJK:n verkkokaupasta sekä OmaSp Stadionin SJK Shopista, joka on avoinna arkisin klo 9-16.

Kausikorteilla pääsee sisään myös talvella pelattaviin Suomen Cupin karsinnan lohkovaiheen otteluihin ja harjoitusotteluihin. Löydät SJK:n koko talven otteluohjelman tästä linkistä.