123 456 7890

Lehdistötiedote 06.07.2013

Palloliiton päätös AC Kajaanin tekemään vastalauseeseen miesten ykkösen ottelusta AC Kajaani – SJK 30.6.2013

Palloliiton päätös koskien ottelua 30.06.2013 AC Kajaani – SJK, jossa SJK tuomitaan hävinneeksi urheillullisesti voittamansa ottelun väitetyn sk-pelaaja säännön rikkomisen perusteella on väärä ja joka tapauksessa tulkinnanvarainen sekä kohtuuton.

SJK:n näkemyksen mukaan päätös on tehty väärin perustein ja sillä vaarannetaan SJK:n määrätietoinen vuosien panostus sekä urheilullisesti että taloudellisesti nousta Suomen huipulle. Kyse voi olla miljoonien vahingosta. Tästä johtuen SJK tulee tarvittaessa käyttämään kaikki mahdolliset oikeussuojakeinot omien oikeuksiensa puolustamiseksi.

Palloliiton päätös on tehty pienimmällä mahdollisella kokoonpanolla eli yhden henkilön käsittelemänä. SJK:n vastineessa otettiin nimenomaan kantaa säännön tulkinnallisuuteen. Päätöksentekijä edustaa itse säännön laatijaa ja on siten jäävi käsittelemään SJK:n esittämiä perusteita säännön tulkinnallisuudesta. Ottelun lopputuloksen muuttaminen ei pitäisi olla missään sarjassa yhden henkilön päätökseen perustuva, varsinkaan kun kyse on tulkinnallisuudesta.

SJK tulee tekemään annetusta päätösestä vastalauseen Palloliiton vastalauselautakunnalle. SJK:n näkemyksen mukaa se ei ole rikkonut ko. sääntöä. Tähän perusteluna ovat seuraavat faktat:

SJK:n ja kansainvälisen tulkinnan mukaan sääntö koskee ainoastaan yli 21- vuotiaita pelaajia. Säännön teksti on menneessä aikamuodossa kirjoitettu Suomessa ja muualla Euroopassa puhuttaessa pelaajista �pelaaja, joka on ollut rekisteröityneenä suomalaiseen seuraan vähintään kolmen vuoden ajan ikävuosien 12-21 välillä�. Palloliiton kilpailupäällikön Petteri Lindblomin mukaan Suomen sääntö on suoraan kopioitu Ruotsin vastaavasta. Sääntö on kieliopillisesti tulkittavissa koskevan ainoastaan pelaajia, jotka ovat täyttäneet 21 vuotta. SJK:n pelaajista kolme ulkomaalaisiksi lasketuista on alle 21 vuotiaita ja esim. Joakim Jans pelatessaan Suomessa vielä 2 vuotta tulee täyttämään myöhemminkin tämän kolmen vuoden ajan.

SJK:n tulkinta sääntöön on oikeutettu ja perusteltu, koska myös Palloliiton oma johtava henkilöstö on asiaa tulkinnut vastaavasti mm. SJK-OPS ottelusta tänä vuonna. Tässä pelissä SJK:n kokoonpano oli vastaava Kajaani ottelun kanssa. Palloliitolla on kilpailusääntöjen mukaan sääntöjen valvontatehtävä. Palloliiton kilpailupäällikkö Peter Lundström myöskin ilmoitti oma-aloitteisesti SJK:lle heti Kajaani ottelun jälkeisenä päivänä, ettei ko. sääntöä ole rikottu. Näyttäisikin siltä, että sääntöä osaa rangaistuksen perusteena olevan päätöksen mukaisesti tulkita vain ne, jotka ovat sen kopioineet suoraan Ruotsista. Nyt tehdyssä päätöksessä sälytetään säännön tulkinta- ja valvontavastuu yksin seuralle, vaikka sen tulkinta on selvästi myös Palloliiton sisälläkin epäselvä puhumattakaan kansainvälisestä tulkinnasta. Päätöksessä on katsottu, että seuralle kuuluu kilpailusarjoihin osallistuessaan huolellinen sääntöihin tutustuminen ja niiden noudattaminen. Näin on myös SJK:ssa tehty. Ko. säännön tulkinnanvaraisuus ja ennakkopäätösten puuttuminen tulkinnasta palauttaa vastuuta takaisin Palloliitolle tarkennetun ohjeistuksen laatimiseksi nyt annetun rangaistuksen sijaan.

Mikäli sääntötulkinnan lopputulema Suomessa on erilainen kuin mualla Euroopassa ja siitä seuraa rangaistuksia seuralle, katsoo SJK asiassa olevan kaikki mahdolliset lieventävät tekijät olemassa. Palloliiton kilpailusäännöissä pykälässä 24 kohdassa 4. seuraava teksti; �jos rikkomus on tapahtunut lieventävien asianhaarojen vallitessa, voidaan ottelutuloksen muuttamisen sijaan rikkonutta joukkuetta rangaista liiton rangaistusmääräysten mukaisesti tai määrätä kilpailun järjestäjän toimesta maksun kilpailumääräysten rikkomisesta � . Käytännössä tässäkin tapauksessa SJK:lle olisi voitu määrätä maksimissaan huomautus tai sakko.

Lieventäviä tekijöitä asiassa ovat:

– Säännöksen vahva tulkinnanvaraisuus

– Palloliiton aikaisemmat tulkinnat ja kommentit asiaan

– Pelaajaluettelo oli kahta pelaajaa vajaa eli merkitsemällä kaksi nuorta turhaan Kajaaniin asti istumaan penkille olisi kaikki säännöt kaikilla tulkintatavoilla täyttyneet

– Chris Cleaver on pelannut Suomessa 13 vuotta ja saavuttanut ns. kotimaisen pelaajan statuksen Palloliiton toimesta. Tämä on nyt tällä jälkeenpäin tehdyllä säännön kattavuuden tulkinnalla mitätöitynyt ja heikentää siten Cleaverin ammatinharjoittamisen mahdollisuuksia

– Itse ottelussa Joakim Jans ja Stanislav Goldberg eivät pelanneet eli väitetty rikkomus tapahtui ainoastaan pelaajaluettelossa ja ei siten vaikuttanut itse ottelun kulkuun millään tavalla kuten ei ne kaksi puuttunutta nimeämätöntä kotimaista pelaajaa ottelupöytäkirjassakaan. SJK:n omat nuoret valittiin mielummin pelaamaan samanaikaisesti 2.divisioonan ottelua Kerho 07 – PK-37 nimenomaan pelaajien kehittymisen takia. SJK ei saavuttanut mitään urheilullista hyötyä väitetyllä rikkomuksella, mutta itse päätöksellä annetaan tuomio ainoastaan urheilulliseen tulokseen. Väitetty virhe on ottelun kulkuun vaikuttamaton tekninen puute ottelupöytäkirjassa ja siitä ollaan tällä päätöksellä rankaisemassa nimenomaan ottelun lopputuloksen muuttamisella.

– AC Kajaanin saama hyöty tällä päätöksellä on perusteeton ja omalta osaltaan heikentää sarjan urheilulliseen menestykseen perustuvaa järjestystä

Jos edellä mainitut seikat eivät ole lieventäviä tekijöitä, niin on todella mielenkiintoista kuulla, mitkä niitä voisivat olla. Suurin häviäjä on tässä päätöksessä suomalainen jalkapallo. Ellei lieventäviä tekijöitä huomioida päätöksessä niin lienee syytä poistaa kokonaan säännöistä lieventävien tekijöiden kohta.

Kokonaan eri asia on, että itse sääntö on juristien ja asiantuntijoiden mukaan EU -säännösten vastainen loukaten syrjimättömyyttä, kilpailuoikeutta ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta.

Seinäjoella 06.07.2013

SJK hallitus