123 456 7890

Sami-Petteri Kivimäki on nimitetty SJK-konsernin toimitusjohtajaksi lokakuun alusta lähtien. Kivimäki on toiminut syksystä 2018 asti konsernin liiketoimintajohtajana. Talousjohtajana viime vuonna aloittanut Heikki Leppänen jatkaa tehtävässään ja toimii lisäksi varatoimitusjohtajana.

SJK-konsernin muodostavat emoyhtiö Seinäjoen Jalkapallokerho Oy – SJK, tytäryhtiöt Wallsport Oy, W-Media & Management Oy, DBC Seinäjoki, Botnia Real Estate Advisor Oy sekä OmaSp Stadionin omistava Seinäjoki Stadion Oy. Lisäksi konsernin johdon alaisuudessa toimii Seinäjoen Jalkapallokerho ry, jonka alle akatemia toiminta on organisoitu.

Toimitusjohtajana Kivimäki vastaa kaikkien konserniyhtiöiden operatiivisesta toiminnasta.

Tunnen ylpeyttä saadessani olla osana luomassa ainutlaatuista suomalaista urheiluliiketoimintaa. SJK:lla on käytössään maailmanluokan puitteet, jotka luovat yhdessä laajojen resurssien kanssa upean mahdollisuuden viedä toimintaa seuraavalle tasolle, SJK:n uusi toimitusjohtaja Sami-Petteri Kivimäki kertoo.

Olemme pystyneet kuluneen vuoden aikana kehittämään toimintaa oikeaan suuntaan. Kaikki muutokset eivät näy nopeasti, mutta mittarit sekä tekeminen osoittavat, että olemme oikealla tiellä, Kivimäki jatkaa.

Toimivan johdon tehtävänä on ollut yhtenäistää SJK-konsernin liiketoimintoja ja johtaa niitä kohti konsernin strategian mukaisia tavoitteita. Kuluneen vuoden aikana konserniyhtiöiden toimintaa on tehostettu ja henkilöstön toimenkuvia on uudelleen järjestelty.

Tehdyt nimitykset ovat luonnollinen jatkumo viime syksynä alkaneelle SJK-konsernin uudistukselle. Miehet on ajettu sisään ja nyt vastuuta lisätään suunnitellusti, sanoo SJK:n puheenjohtaja Raimo Sarajärvi.

Molemmat ovat osoittaneet kykyä johtaa ja ottaa vastuuta laaja-alaisesti urheilua ja taloutta ymmärtäen. Olen erittäin tyytyväinen tehtyihin valintoihin ja siitä seuranneeseen kehitykseen, Sarajärvi jatkaa.